Unta Zakat hewan ternak

Nisab unta adalah 5 ekor, di bawah jumlah itu peternak tidak wajib mengeluarkan Zakat atas ternak tersebut.

Jumlah untaBesar zakat
5-91 ekor kambing
10-142 ekor kambing
15-193 ekor kambing
20-244 ekor kambing
25-351 ekor bintu makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
36-451 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-601 ekor hiqqoh (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
61-751 ekor jadz'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-902 ekor bintu labun
91-1202 ekor hiqqoh
121-1293 ekor bint labun
130-1391 ekor hiqqah dan 1 ekor bint labun
140-1492 ekor hiqqah dan 1 ekor bint labun
150-1593 ekor hiqqah
160-1694 ekor bint labun
170-1793 ekor bint labun dan 1 ekor hiqqah
180-1892 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
190-1991 ekor bint labun dan 3 ekor hiqqah
200-2094 ekor hiqqah
210-2194 ekor bint labun dan 1 ekor hiqqah
220-2293 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
230-2392 ekor bint labun dan 3 ekor hiqqah
240-249Dan seterusnya mengikuti kelipatan di atas