Wangsa Sailendra
Wangsa Sailendra

Wangsa Sailendra

Wangsa Sailendra atau Syailendra (Śailendravamśa) adalah nama wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di Sriwijaya, pulau Sumatra; dan di Mdaŋ (Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram Kuno), Jawa Tengah sejak tahun 752. Sebagian besar raja-rajanya adalah penganut dan pelindung agama Buddha Mahayana. Meskipun peninggalan dan manifestasi wangsa ini kebanyakan terdapat di dataran Kedu, Jawa Tengah, asal usul wangsa ini masih diperdebatkan. Disamping berasal dari Jawa, daerah lain seperti Sumatra atau bahkan India dan Kamboja, sempat diajukan sebagai asal mula wangsa ini.

Wangsa Sailendra

Masa AwalPalembangMasa Peralihan (Wangsa Sailendra)JawaSuwarnadwipaKadaramDi bawah dinasti CholaDi bawah dinasti Mauli
Masa Awal
Palembang
Dapunta Hyang671–702
Sri Indrawarman702–728
Rudra Wikrama728–775
Masa Peralihan (Wangsa Sailendra)
Sri Maharaja775–(?)
Jawa
Dharanindra778–782
Samaragrawira782–792
Samaratungga792–840
Suwarnadwipa
Balaputradewa860–(?)
Sri Udayaditya Warmadewa960–988
Sri Cudamani Warmadewa988–1008
Sri Mara-Wijayottunggawarman1008–1017
Kadaram
Sangrama-Vijayottunggawarman1017–1030
Sri Dewa1028–(?)
Di bawah dinasti Chola
Rajendra Chola I1012–1044
Kulothunga Chola I1070–1120
Di bawah dinasti Mauli
Trailokyaraja1183–(?)
Daftar Maharaja SriwijayaMasa AwalPalembangMasa Peralihan (Wangsa Sailendra)JawaSuwarnadwipaKadaramDi bawah dinasti CholaDi bawah dinasti Mauli
Daftar Maharaja Sriwijaya
Masa Awal
Palembang
Dapunta Hyang671–702
Sri Indrawarman702–728
Rudra Wikrama728–775
Masa Peralihan (Wangsa Sailendra)
Sri Maharaja775–(?)
Jawa
Dharanindra778–782
Samaragrawira782–792
Samaratungga792–840
Suwarnadwipa
Balaputradewa860–(?)
Sri Udayaditya Warmadewa960–988
Sri Cudamani Warmadewa988–1008
Sri Mara-Wijayottunggawarman1008–1017
Kadaram
Sangrama-Vijayottunggawarman1017–1030
Sri Dewa1028–(?)
Di bawah dinasti Chola
Rajendra Chola I1012–1044
Kulothunga Chola I1070–1120
Di bawah dinasti Mauli
Trailokyaraja1183–(?)