Umar bin Khattab
Umar bin Khattab

Umar bin Khattab

ʿUmar bin Khattab (bahasa Arab: عمر بن خطاب; sekitar 584 – 3 November 644 M) adalah khalifah kedua Kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa pada tahun 634 M sampai 644 M. Dalam Islam Sunni, Umar digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. ʿUmar merupakan salah satu sahabat dari Nabi Islam Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafshah, istri Muhammad.[8][9]ʿUmar adalah salah satu dari sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga. Dia mengambil alih kekhalifahan Islam setelah kematian Abu Bakar ash-Shiddiq pada tanggal 23 Agustus 634 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 H.[10]Dalam sudut pandang Sunni, ʿUmar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman.[11] Beberapa hadits menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar.[12][13] ʿUmar memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, ʿUmar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syi'ah.[14]Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukan Kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu dua tahun (642–644), ʿUmar berhasil mengambil alih kepemimpinan dua pertiga wilayah Kekaisaran Romawi Timur.[15] Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan. Dalam bidang pemerintahan dan politik, departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan ʿUmar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan ʿUmar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah.[16]

Umar bin Khattab

Ayah Khattab bin Nufail
Pemakaman
Tanda tangan
Pasangan
  • Zainab binti Mazh'un
  • Ummu Kultsum binti Jarwal
  • Quraibah binti Abu 'Umayyah
  • Jamilah binti Tsabit
  • 'Atikah binti Zaid
  • Ummu Hakim binti al-Harits
  • Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib[7]
Anak
Kematian 3 November 644 M (umur 60–61) (Dzulhijjah 23 H/Muharram 24 H)[2][3][4]
Madinah, Jazirah Arab
Suku Quraisy (Bani 'Adi)
Agama Islam
Penerus 'Utsman bin 'Affan
Nama lengkapNama dan tanggal periode
Nama lengkap
ʿUmar ibn Khaṭṭābbahasa Arab: عمر بن خطاب
Nama dan tanggal periode
Khulafaur Rasyidin: 634—644
Berkuasa 23 Agustus 634—3 November 644
(10 tahun, 73 hari)
Kelahiran 584
Makkah, Jazirah Arab
Ibu Hantamah binti Hisyam[6]
Pendahulu Abu Bakar

Terkait

Referensi

WikiPedia: Umar bin Khattab http://www.bogvaerker.dk/Bookwright/Umar.html http://www.lailahailallah.net/Khutbahs/Khutbah40.a... http://sunnah.com/urn/411980 https://books.google.com/books?id=P8AwZPnXADgC&pg=... https://books.google.com/books?id=U0Grq2BzaUgC&pg=... https://www.al-islam.org/critical-assessment-umm-k... https://web.archive.org/web/20070930162009/http://... https://books.google.com/books?id=x6uA7Pyh4CIC&q=b... https://books.google.com.pk/books?id=fRjsrA5tfLIC&... https://sunnah.com/bukhari:5122