Muhammad
Muhammad

Muhammad

Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim[4]Muhammad[7] (bahasa Arab: محمد‎; lahir di Mekkah, 570 – meninggal di Madinah, 8 Juni 632)[8] adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat Muslim.[9] Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesakan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya.[10]Lahir pada tahun 570 M di Mekkah, Muhammad melewati masa kecil sebagai yatim piatu. Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib kemudian pamannya Abu Thalib. Beranjak remaja, Muhammad bekerja sebagai pedagang. Muhammad kadang-kadang mengasingkan diri ke gua sebuah bukit hingga bermalam-malam untuk merenung dan berdoa. Diriwayatkan dalam usia ke-40, Muhammad didatangi Malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah.[11] Tiga tahun setelah wahyu pertama, Muhammad mulai berdakwah secara terbuka,[12] menyatakan keesaan Allah dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam sebagai agama yang benar dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur hingga kematiannya.[13] Praktik atau amalan Muhammad diriwayatkan dalam hadis, dirujuk oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam bersama Al-Quran.Muhammad bersama pengikut awal mendapati berbagai bentuk perlawanan dan penyiksaan dari beberapa suku Mekkah. Seiring penganiayaan yang terus berlanjut, Muhammad membenarkan beberapa pengikutnya hijrah ke Habsyah, sebelum Muhammad memulai misi hijrah ke Madinah pada tahun 622. Peristiwa hijrah menandai awal penanggalan Kalender Hijriah dalam Islam. Di Madinah, Muhammad menyatukan suku-suku di bawah Piagam Madinah. Setelah delapan tahun bertahan atas serangan suku-suku Mekkah, Muhammad mengumpulkan 10.000 Muslim untuk mengepung Mekkah. Serangan tidak mendapat perlawanan berarti dan Muhammad mengambil alih kota dengan sedikit pertumpahan darah. Ia menghancurkan berhala-hala. Pada tahun 632, beberapa bulan setelah kembali ke Madinah usai menjalani Haji Wada, Muhammad jatuh sakit dan kematian. Muhammad meninggalkan Semenanjung Arab yang telah bersatu dalam pemerintahan tunggal Islam dan sebagian besar telah menerima Islam.

Muhammad

Nama Muhammad
Tempat wafat Madinah
Kebangsaan Islam (sebagai kerajaan Teokrasi).
Nisbah Al-Makki
Tanggal wafatTempat wafatDimakamkan di
Tanggal wafat8 Juni 632 M
Tempat wafatMadinah
Dimakamkan diRumah Aisyah, di kompleks Masjid Nabawi[6]
Gelar Penutup Para Nabi
Rasul
Nabi
Syahidan (Saksi)
Mubasysyiran (Pemberi Kabar Gembira)
Nadzir (Pemberi Peringatan)
Da'i (Penyeru kepada Allah)[1]
Shalallahu alaihi wa Salam
Kun-yah Abul Qasim[2][3]
Tanggal wafat 8 Juni 632 M
Wilayah aktif & Hijrah Wilayah aktifZaman
Wilayah aktif & Hijrah
Wilayah aktif
Jazirah Arab
Zaman
Pra Hijriah - Abad pertama Hijriah
Pernikahan & KeluargaIstriKeturunan
Pernikahan & Keluarga
Istri
Khadijah binti Khuwailid
Saudah binti Zum'ah
Aisyah binti Abu Bakar
Hafshah binti Umar
Zainab binti Khuzaimah
Hindun binti Abi Umayyah
Zainab binti Jahsy
Juwairiyah binti al-Harits
Ramlah binti Abu Sufyan
Shafiyah binti Huyay
Maimunah binti al-Harits
Maria binti Syama'un
Keturunan
Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, dan Ibrahim
Dakwah, Ketokohan & Pengaruh Dikenal sebagai
Dakwah, Ketokohan & Pengaruh
Dikenal sebagai
Nabi Islam
Pemimpin Negara
Etnis (Suku bangsa) Arab
Nasab
Nasab
Jalur ayah

Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim[4]

Jalur ibu[5]Aminah binti Wahb bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab.
Dimakamkan di Rumah Aisyah, di kompleks Masjid Nabawi[6]
Keislaman Mazhab Akidah
Keislaman
Mazhab AkidahTauhid
KewafatanTanggal wafatTempat wafatDimakamkan di
Kewafatan
Tanggal wafat8 Juni 632 M
Tempat wafatMadinah
Dimakamkan diRumah Aisyah, di kompleks Masjid Nabawi[6]
Mazhab Akidah Tauhid

Referensi

WikiPedia: Muhammad http://referenceworks.brillonline.com/entries/ency... http://www.dakwatuna.com/2008/nabi-muhammad-sebelu... http://books.google.com/?id=E324pQEEQQcC&pg=PA198&... http://books.google.com/books?id=H-k9oc9xsuAC http://aaiil.org/text/articles/islamicreview/1969/... http://archive.org/details/elementsofjewish00burnu... http://journals.cambridge.org/action/displayAbstra... //doi.org/10.1017%2FS0041977X00049016 //id.wikibooks.org/wiki/Special:Search/Muhammad //commons.wikimedia.org/wiki/Special:Search/Muhamm...