Mesias
Mesias

Mesias

Mesias (berasal dari bahasa Ibrani mashiah) berarti "yang diurapi".[1] Di dalam bahasa Yunani, kata mesias diterjemahkan dengan kata kristos, dan dari situlah dikenal sebutan Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus.[1] Sebutan mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Allah untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi.[2] Konsep mesianik ini dikenal juga di dalam agama-agama yang berakar dari Abraham, yakni kekristenan dan Islam. Di dalam kekristenan, Yesus Kristus dipercaya sebagai mesias yang telah dinanti-nantikan untuk membawa keselamatan dari Allah kepada manusia.[1][2] Sedangkan di dalam Islam, konsep mesianik terdapat di dalam pemahaman Islam mengenai Isa/Yesus yang akan datang pada hari penghakiman untuk mengalahkan dajjal.[3] Pemahaman ini tidak terdapat di dalam Quran, melainkan bersumber dari Hadis.[3]Kata mesias merujuk kepada orang yang diurapi Allah, sesuai kebiasaan Israel kuno yang melihat tindakan pengurapan sebagai tanda pemilihan dan pengudusan Allah.[4] Orang yang diurapi dianggap sebagai milik Allah dan mendapat tugas khusus.[4] Tokoh-tokoh yang dilantik dengan pengurapan biasanya raja dan imam, ataupun tokoh yang dipilih oleh Tuhan sendiri.[4] Di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, istilah tersebut dikenakan kepada Raja dari orang-orang Yahudi yang diurapi saat peristiwa pelantikan dirinya (bdk. 1 Samuel 10:1, Mazmur 2:2).[5]

Referensi

WikiPedia: Mesias http://bethaderech.com/tag/mashiach/ http://yisreh1.byethost7.com/mesias.html http://jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=510&l... http://www.quranicstudies.com/historical-jesus/the... http://www.ummah.net/khoei/mahdi.htm http://www.inter-islam.org/Biographies/Hazisa52.ht... http://encyclopedia.jrank.org/MEC_MIC/MESSIAH_Dan_... http://alkitab.sabda.org/?Daniel+10:5,6&version=tb http://alkitab.sabda.org/?Daniel+9:24-27&version=t... http://alkitab.sabda.org/?Daniel+9:24-27,10&versio...