Matua Mudik, Matur, Agam

sejarah Matua mudiakMatua Mudiak merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam kecamatan Matur, kabupaten Agam, provinsi Sumatra Barat, Indonesia.Penduduk nagari Matua Mudiak terdiri dari tiga suku yaitu suku Caniago, suku Tanjung dan suku Sukumbang, dari beberapa sejarah yang dapat dikumpulkan mengenai asal - usul penduduk nagari ini adalah yang turun lansung dari Padang Laweh sungai Tarab, di bahagian lain datang dari Pariangan lalu malereng ke gunung Merapi, menetap sementara di Lasi, dan yang lainnya menetap di Padang Kunik, dan kehadiran meraka tidak sekali datang karena arah yang dilalui dapat dibedakan menjadi dua jurusan arah pertama dari Batu Babuai lalu memudikkan batang aia sampai di aia Sumpu yang kedua dari Batu Sikulambai lewat arah yaitu nagari Panta sekarang dan rombongan ini tersesat sampai di Batang Kasiak, kemudian berputar kearah kampung tingga entah berapa lama kemudian rombongan ini bertemu dan tidak ditemukan keterangan yang jelas.Menurut Sejarah Matua ada dua versi :Þ Versi I :Satu tempat yang cukup dikenal oleh rakyat Matua yaitu batu baselo, disana dimasa yang lalu konon cerita yang beredar ditempat inilah nenek moyang mereka bermufakat untuk menentukan lokasi tempat berdomisili . Hasil mufakat tersebut ditentukan siapa yang akan mengatur kelompok yang menetap di Hilia dan siapa pula yang akan mengatur rombongan yang akan berpindah ke Mudiak . Dari kalimat mengatur itulah lahir kata Matua , Matua Mudiak adalah yang mengatur sebelah Mudiak dan Matua Hilia adalah yang mengatur sebelah Hilia, dan sebahagian yang pindah ke Mudiak Sawah membuat parit yang panjang itulah asalnya nagari Parit Panjang.Þ Versi IIKonon diceritakan bahwa nenek moyang orang Matua selain dari kehidupanya bercocok tanam juga beburu. Diceritakan bahwa dari hasil berburu rusa tiga orang nenek moyang membagi rusa menjadi tiga bagian yaitu sa atua untuk yang sebelah Mudiak , sa atua untuk yang seblah hilia sedang paruik panjang ( usus , hati dll ) untuk yang di mudiak sawah. Dari kata atua itulah asal dari Matua yaitu sa atua HIlia, sa atua Mudiak dan paruik panjang.Dalam alua persembahan adat sejarah ini diungkapkan:Matua mudiak baimam tungga, Imam Marajo Bagindo Ali, urang nan cadiak di tangah koto, urang nan tuo di nagari, pandai mangabek babuhua sentak jarang lah urang nan maungkai, tibo nan punyo rarak sajo.Tasabuik guguak nan tigo,di ilia guguak cumaniang, diateh guguak malenggang, di bawah guguak pasibuah, bakoto kakoto barangai, mudiakan aia kahulunyo, Kayu pontong Banda Badarun, Bulakan batu Badaruik, Galanganggang koto Badamping, Kabek Arek Karang Badagok , Tanek nan indak lalu aia, rapek nan indak lalu angin, jo mufakat malalukannyoTiga nagari di Matua , ungkapan nan indak lakang dek paneh, nan indak lapuak dek hujan yaitu “ Baimam ka Matua Mudiak, Bamimba ka Matua Hilia, baradat ka Parit Panjang”.Doc @ M pm @ Dt BD – 2009 )on Desember 05, 2012Berbagi