Lexiko

Lexiko adalah permainan menyusun huruf hingga membentuk kata. Penciptanya bernama Alfred Mosher Butts yang kemudian menyempurnakan permainan ini hingga nantinya dikenal sebagai Scrabble. Nama Lexiko diambil dari bahasa Yunani lexicos yang berarti "mengenai kata-kata".Lexiko dimainkan dengan 100 keping huruf dari kertas karton dan merupakan bentuk awal permainan Scrabble. Distribusi huruf yang digunakan pada Lexiko juga digunakan untuk Scrabble, tetapi Lexiko belum menggunakan papan permainan. Pemain mengambil 9 keping huruf dari dalam kantong dan berusaha menyusun kata dari huruf-huruf yang dimiliki.