Dajal

Dajjal (bahasa Arab: ٱلْمَسِيحُ ٱلدَّجَّالُ, translit. al-Masīḥ ad-Dajjāl, har. 'Mesias Palsu') adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam dan Eskatoligi Kristen ortodoks yang akan muncul menjelang kiamat. Dajal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah (ujian) terbesar dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu.[4][5]Kemudian para nabi sebelum Muhammad telah pula menjelaskan tentang Dajal kepada umatnya, hanya tidak sedetail penjelasan Muhammad, seperti Dajal adalah seorang yang buta di salah satu matanya.[6][7]

Referensi

WikiPedia: Dajal http://www.islaam.com/Article.aspx?id=402 http://www.islam.tc/prophecies/masdaj.html http://www.mustaqim.co.uk/ipb-archive/commonsense/... http://etori.tripod.com/on-antichrist.html http://almanhaj.or.id/content/3253/slash/0/pasal-k... http://rumaysho.com/belajar-islam/aqidah/3696-munc... http://media-islam.or.id/2013/05/19/dajjal-sang-pe... http://www.khorasaan.net/tamim-ad-dari-and-the-pre... https://konsultasisyariah.com/14654-apakah-dajjal-... https://web.archive.org/web/20080303204044/http://...