Bahasa_Jawa_Kuno

Bahasa Jawa Kuno ialah rumpun bahasa Jawa fasa tertua yang dituturkan di seluruh Pulau Jawa, termasuk di pulau madura dan Pulau Bali. Bahasa ini merupakan salah satu cabang rumpun bahasa Melayu-Polinesia Inti dan hampir serupa dengan bahasa Melayu Kuno.Salah satu bukti tulisan bahasa Jawa Kuno adalah "Prasasti Tarumanegara" tahun 450 Masehi di Jawa, contoh tertua yang ditulis pada keseluruhannya dalam bahasa Jawa ialah "prasasti Sukabumi" tahun 804 Masehi. Prasasti ini ditemui di kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang sebenarnya merupakan salinan dari versi asal yang sekitar 120 tahun lebih dulu ada, namun hanya salinan ini yang masih berwujud. Isi tulisan itu menceritakan pembinaan sebuah empangan di sekitar terusan pengairan sungai Śrī Hariñjing (Srinjing kini). Prasasti ini merupakan jenis yang terakhir yang ditulis dalam aksara Pallawa, dengan semua contoh yang ditemukan kemudian ditulis dalam tulisan Jawa (Hanacaraka).